Make your own free website on Tripod.com

ALQURAN DAN HADITH

1. AQIDAH DAN IMAN

Pekerjaan Hati


a. rububiah - Keagungan Allah
b. Uluhiah - Penyembahan kepada Allah
c. Sami'ah - Hari Akhirat dan Qiamat
d. Nububiah - Tugas nabi dan Rasul

2. SYARIAH DAN ISLAM

Pekerjaan Anggota


a. ibadah -perhubungan antara manusia dan Allah

b. muamalat -keperluan penghidupan, jual-beli dsb.

c. munakahat -kekeluargaan dan keturunan.

d. Jenayah -Kedaulatan Undang-undang dan Hukum

e. Siasah

i. Jihad Pertahanan
-Pembentukan pasukan keselamatan negara, tentera, polis, kastam dsb.

ii. Pembentukan Khalifah
-Dasar Khalifah
-Kuasa Rakyat
-Tanggungjawab khalifah
-Syura'(Parlimen)
-Kehakiman

3. IHSAN DAN TAQWA

Penimbang Antara Pekerjaan

a. sabar
b. syukur
c. khusyuk
d. tawadhuk
e. sajaah (berani)
f. berbuat baik terhadap ibubapa21121417/290141997